Home Page
Contatti
 
Cerca in Brindisiweb

 

Versi Dialettali - POESIE

Tuluri ti panza
di Luigi De Marco

Tutti st dicunu uh c minchiata
Papa Luviggi osci cappata
Imu saputu ca na pignata
ti vampasciuni s’ sculacchiata
era li setti ti la matina
e sta durmia propri alla china
cu lu va descita sciu n cummari
ma iddu secuta a cruffulari
quedda lu scotola e zicca a diri:
“aziti papa, messa a sc diri”
li uecchi si fricula e po si stindecchia
apri la vocca, mpizza la recchia
e dici “caspita lucisciutu
a suennu chinu aggiu turmutu”
nfila li cazi po’ nu cazettu
l’atru no trova sott’allu liettu
pi totta casa nc na rivota
sia ca lu tiavulu menti la cota
rozzula e gira pi circolari
ma lu cazettu n po’ truvari
n faci niente ca pi cazettu
mo mi nturtoghiu nu fazzulettu
ce u scummitti ca quiddu fessa
osci chi prestu sona la messa?
e mentri si nfila scarpi e suttana
senti lu suenu ti la campana
“papa no tieni facci lavata”
“tiempu no tegnu pi na cacata”
com’ nu furgulu scendi li scali
passa piriculu ti ruzzulari
com’a nu veru cani squatatu
si metti a corriri a pirdifiatu
ma ntra Sampietru ti li scavuni
zicca fa effettu li vampasciuni
ccumenza a torciri pi lu dulori
si sent’assri li uecchi ti fori
Matonna iutimi uh ce stappassu
intr’alli cazi mo mi sta fazzu
po si ricorda ca d vicinu
sta lu fattori di don Martinu
spengi la porta senza crianza
e cu li mani teni la panza
“Ges Maria, papa c’ statu?
osci sta pari muertu spricatu”
“presto figliole datemi un vaso
mi st crepando per San Tommaso”
“fuci Carmela fani cu passa
ci no lu papa mo ndi la lassa”
doppu menz’ora ca intra statu
papa Luviggi s’ difriscatu
“grazie figliole per il gran piacere”
“ce dici papa nu duveri”
po n’atra vota zicca a truttari
pirc cchi prestu pozza rrivvari
e vaticendu non c’ che fari
n cazziata m’aggia buscari
trova di fattu lu sacristanu
li uecchi stuerti e la scopa a manu
“e bravu lu papa cc lucisciutu
o ti lu liettu tu si catutu?”
e corpa mia ci ti lamienti
ca la quantiera n cogghi nienti?
cuss succeti quandu tu manchi
osci la messa tilla vacanti”

La poesia "Tuluri ti panza" viene attribuita erroneamente a don Luigi de Marco " Lu sciobbicotu", mentre sembra essere stata scritta a più mani come sfottò ideato dai suoi amici che all'epoca editavano una rivista satirica dal nome "Li Pappamoschi" ai quali don Luigi risposose con Lo sciabbicoto
(Nota inviata gentilmente da Raffaele Mauro)

Print Friendly and PDF

English version

Brindisi p dansk

Come arrivare e muoversi
 Partnership

 

Brindisiweb è un'idea di Giovanni Membola Crediti Copyright Contatti