Home Page
Contatti
 
Cerca in Brindisiweb

 

Versi Dialettali - POESIE

La granatina
di Mario Galasso

Abbiamo ricevuto e volentieri pubblichiamo i seguenti versi in dialetto brindisino scritti da Mario Galasso:

L’estati cu lu cautu e senza protezioni no ssi puta tinri ghiacciatu nu muloni,
Ci lu vulivi friscu e buenu pi mangiari dopu la menzata ti l’eri a sc pigghiari.
Mammeta ti dica viti cu ti ‘ndi vai, li suerdi t’aggiu datu, no ndi spindri assai.
Ti faccia alla parrocchia vicinu a casa mia ‘nc’era na purticiedda apierta ‘ntra la via.
‘Nci stava nu cristianu ca tretu a nu banconi quando trasivi all’ombra ti tava lu muloni,
lu sarginiscu russu; an manu si sinta ca era tuttu gelatu, lu friscu ti piaca
ca fora era sulagna, lu cautu ti l’estati, mancu nu cani an giru, li chianchi ‘rruventati.

Ma prima ti paiari quiddu ca si paiava li dumandavi sempri quiddu ca iddu spittava:
“Quantu na granatina o bianca o tricolori?” “Bianca veni 3 lire, e cincu a tre culori”.
Bianca, sulu lu ghiacciu, senza la bottiglietta ca ‘nci faca catri la goccia benedetta;
la menta e lu lamponi sobbr’alla granatina ti la facunu bedda comm’a na bandierina.
A mienzu senza nienti, lu biancu era lu ghiacciu, lu verde ti na vandi, lu russu era n’assaggiu.

Tantati li cazuni pi controllari an pata ci li tinivi tutte pi farti sta granata
li cincu liri assunu, e ddu cristianu azava lu saccu ca vagnatu sobbra allu ghiacciu stava.
Lu ghiacciu era na sbarra longa cchiu ti nu metru, quiddu ti la rascava ti ‘nnanzi e poi ti tretu.
Rascava cu li mani russi comu lu fuecu ca scunu annanzi e arretu ma senza mai di sbiecu.

Quandu la grattachecca cchi non ce la faca, nu cuerpu ti la manu e la granatina assa;
di sotta allu banconi assa la bottiglietta, na goccia ‘ndi cata, la mira era perfetta:
sobbr’a nu latu verdi, lu russu all’atra vanda, nienti ‘ntra li culuri; lu saccu pi mutanda,
lu ghiacciu riturnava a mienzu alli muluni a difriscari totta la stanza e li vagnuni
vinuti pi pigghiari muluni e granatina, 3 lire quedda bianca, e cincu la cchi fina.
E lu ritornu a casa sott’allu solleoni ti lu facivi chianu ‘nducendu lu muloni;

Sucandu granatine estati dopu estati moi no lu faci cchiui, li cosi s cangiati:
s diventatu viecchiu, li tieni li turnisi, ma quiddu ca ti manca s li muluni appisi
sott’alla balconata ti casa ti lu nanni, li pumbitori sicchi, li menduli e li panni
distesi ad asciucari ‘ppinduti ‘ntra la loggia, e la capasa chena ti fichi culla goccia.

Puru quiddu cristianu vicinu a casa mia n rasca cchi lu ghiacciu, finita la fata,
muertu avi tant’anni, ci sapi quandu statu, per ce t’aggia diciri, e ci se l’ scurdatu?
Tre lire quedda bianca, cincu la tricolori, ma lu muloni quantu? Scurdatu lu valori,
no mi ricuerdu cchiui, solo la granatina, ti quandu m’aggiu azatu ti liettu stamatina:
Lu frescu ti la stanza, lu ghiacciu e lu muloni, la granatina fredda ti quando eru vagnoni.

Print Friendly and PDF

English version

Brindisi p dansk

Come arrivare e muoversi
 Partnership

 

Brindisiweb è un'idea di Giovanni Membola Crediti Copyright Contatti