Home Page
Contatti
 
Cerca in Brindisiweb

 

Versi Dialettali - CANZONI IN VERNACOLO

Vieni
di Giovanni Guarino - musica di A. Briganti

Stasera sobbra a Sant’Apullinari,
sobbra a la spiaggia di li cambarini,
nziemi a l’amici mia vieni a cantari
a coru li canzoni brindisini

vieni a sona, vieni a cantà,
ca spaccami nu muloni,
friscu friscu di la chianta
l’aggiu avutu pi campioni

lu puertu è tuttu beddu lluminatu,
li varchi e vapuretti vannu a ngiru,
lu cori qua ti sienti mbarzamatu,
lu mari ti ristora lu respiru

vieni a sienti, vieni a viti,
ce lligria, ce splindori
vieni a canta, vieni a riti,
vieni allarghiti lu cori

attientu cu no manchi a quistu nvitu,
na fedda di muloni t’haggia dari,
a ripa a mari tuttu è sapuritu,
la fami chiù ti sienti scazzicari.

lu muloni sarginiscu
tundu tundu e lisciu lisciu,
sapuritu rurru e friscu,
mo lu mangiu e po lu pisciu

nci sta nu cufanieddu chinu chinu
di pagnuttini cu salami e casu,
gnetunu cu lu cuccu ti lu vinu
gne tantu teni seti e dà nu vasu

vieni a mangia, vieni a mbivi,
vieni a canta, vieni a sona,
ca sta buenu fin ca vivi
ci ti mpari sta canzoni

Print Friendly and PDF

English version

Brindisi på dansk

Come arrivare e muoversi
 Partnership

 

Brindisiweb è un'idea di Giovanni Membola Crediti Copyright Contatti