Home Page
Contatti
 
Cerca in Brindisiweb

 

Versi Dialettali - CANZONI IN VERNACOLO

Vegnu stancu di fori

Tarantata diffusa in tutto il Salenta e già accertata in Brindisi da Edoardo Pedio, riproduce temi cari alIa cuItura popolare; tale è l'antitesi uomo lavoratore-donna, la quale ultima, nel momento in cui sfugge al suo ruolo di "grande madre" assume qui un valore necessariamente negativo.

Vegnu stancu di fori e no lla trovu
ddummandu Ii vicini di la casa;
a ci mi tici ca nò Il'è vituta,
a ci mi tici c'alli balli è sciuta.

Ju vau alli balli e la trovu ballandu,
cu la cazetta bianca alla pulita;
ni mesi tanta voti 'ntra 'lli balli
cu lli baggiu la vocca sapurita.

Lu mia cumpagnu tissi no llu fari,
ci baggia tonna va 'ngalera a vita.

Ju 'ngalera a vita vulia sciri,
Ii carni mia cusuti cu la seta.

Lu primu puntu ci mittiu cu I'acu
assiu lu sangu e feci 'na firita.

Print Friendly and PDF

English version

Brindisi på dansk

Come arrivare e muoversi
 Partnership

 

Brindisiweb è un'idea di Giovanni Membola Crediti Copyright Contatti